Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Tworzę, działam – sposób na nudę w ferie

Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Kępicach oraz
Szkoła Podstawowa im. ppor. Tadeusza Bielaka w Kępicach

ppwowZapraszają uczniów do wzięcia udziału w zajęciach artystycznych, sportowych i informatycznych przewidzianych do realizacji w w/w szkołach w ramach usługi Organizacja stacjonarnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych –„Tworzę, działam – sposób na nudę w ferie” w dniach od 2 do 13 lutego 2009 roku według załączonego harmonogramu.

Każdy uczeń zobowiązany będzie do dostarczenia pisemnej zgody rodziców na udział w zajęciach.

Pierwszeństwo przy naborze mają uczniowie o niskim dochodzie w rodzinie, z problemami wychowawczymi.

Koordynator usługi: Dyrektor Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Kępicach mgr Jacek Plutowski

HARMONOGRAM ZAJĘĆ przewidzianych do realizacji w ramach usługi

Organizacja stacjonarnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych –
„Tworzę, działam – sposób na nudę w ferie”

Zajęcia artystyczne

 • Termin realizacji: 02.02.2009 r. – 05.02.2009 r.
  Miejsce: Gimnazjum im. Karola Wojtyły
  Uczniowie Gimnazjum – w godzinach 11.00 – 13.00
  Uczniowie Szkoły Podstawowej – w godzinach 13.00 – 14.00
  Prowadzący: p. Aleksandra Ziętalak i Marta Kujawa
 • Termin realizacji: 06.02.2009 r.
  Miejsce: Gimnazjum im. Karola Wojtyły
  Uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej – w godzinach 15.00 – 18.00
  Prowadzący: p. Aleksandra Ziętalak i Marta Kujawa

Zajęcia sportowe

 • Termin realizacji: 02.02.2009 r. – 06.02.2009 r.
  Miejsce: Szkoła Podstawowa w Kępicach – sala gimnastyczna
  Uczniowie Gimnazjum – w godzinach 10.30 – 12.00
  Uczniowie Szkoły Podstawowej – w godzinach 09.00 – 10.30
  Prowadzący: p. Władysława Trusiak / p. Krystyna łyszyk
 • Termin realizacji: 09.02.2009 r. – 12.02.2009 r.
  Miejsce: Szkoła Podstawowa w Kępicach – sala gimnastyczna
  Uczniowie Gimnazjum – w godzinach 12.30 – 14.00
  Uczniowie Szkoły Podstawowej – w godzinach 11.00 – 12.30
  Prowadzący: p. Tomasz Król
 • Termin realizacji : 13.02.2009 r.
  Miejsce: Szkoła Podstawowa w Kępicach – sala gimnastyczna
  Uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej – w godzinach 11.00 – 14.00
  Prowadzący: p. Tomasz Król

Zajęcia informatyczne

 • Termin realizacji: 09.02.2009 r. – 13.02.2009 r.
  Miejsce: Gimnazjum im. Karola Wojtyły
  Uczniowie Gimnazjum – w godzinach 10.30 – 12.00
  Uczniowie Szkoły Podstawowej – w godzinach 09.00 – 10.30
  Prowadzący: p. Magdalena Budzyńska

Koordynator usługi: Dyrektor Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Kępicach mgr Jacek Plutowski