Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Turniej wiedzy o bezpieczeństwie dla dzieci

W dniu 06.06.2019r. odbyło się Spotkanie ewaluacyjne Innowacji Pedagogicznej  „Ostrożny i bezpieczny przedszkolak”   – obcemu powiedz: NIE! dla dzieci i ich rodziców.

– Dzieci przedstawiły inscenizację bajki Czerwony Kapturek, a następnie wypowiadały się  na temat prawidłowych postaw wobec osób nieznanych.                                                                                                                      – Odbył się Turniej wiedzy o bezpieczeństwie dla dzieci, który obejmował zakres wiedzy zdobytej podczas zajęć innowacji.   Turniej miał charakter rywalizacji zespołowej( 4 zespoły).

Podsumowano punkty poszczególnych zespołów. Każdy zespół uzyskał maksymalną ilość punktów( 18), co świadczy o pozytywnych efektach zajęć i realizacji zamierzonych celów.   

Dzieci wykazały się wiedzą i umiejętnościami o tym, jak dbać o własne bezpieczeństwo, jak unikać sytuacji mogących doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia oraz jak uzyskać bezpieczną pomoc. 

Rodzice zauważali pozytywne zmiany w zachowaniu dzieci, wypowiedziach, postawach,  pod wpływem zdobywanych wiadomości i umiejętności na zajęciach.                                                                                                                       

Na koniec nastąpiło wręczenie dyplomów wszystkim uczestnikom, odsłonięcie hasła „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”.