Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Strajk ostrzegawczy pracowników oświaty

W dniu 29 maja 2007 r. odbył się dwugodzinny strajk ostrzegawczy pracowników naszej placówki. Do strajku przystąpiło 98% nauczycieli oraz 4 pracowników obsługi i administracji. Strajk nasz jest wyrazem protestu wobec polityki edukacyjnej rządu.

– Domagamy się przedłużenia obowiązywania, do co najmniej 2011 roku prawa do emerytury;
– wzrostu w 2007 r. wynagrodzeń dla wszystkich pracowników oświaty, o co najmniej 5% ponad wskaźnik inflacji za rok 2006.
– podniesienie średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty do 100% kwoty bazowej
– przestrzegania praw związkowych
– zwiększenia nakładów na oświatę.

Strajk nasz ma zwrócić uwagę na istotne problemy polskiej szkoły, co pozwoli polepszyć warunki nauki uczniów i pracy wszystkich pracowników oświaty.

Opracowała: Helena Wudarowicz

Więcej informacji na stronie głównej ZNP http://www.znp.edu.pl

W czasie trwania strajku, wszystkie dzieci obecne w szkole miały zapewnioną opiekę, nad którą czuwał dyrektor szkoły.