Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Spotkanie Świąteczne

Uczniowie pod kierunkiem Czesława i Leokadii Burglinów przygotowali dla licznie zebranych rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły Bożonarodzeniowe Jasełka. Specjalnie na to przedstawienie wypożyczyliśmy z Domu Pomocy Społecznej w Przytocku krosna. Dziękujemy bratu Dyrektorowi Arturowi Skoczkowi. Na spotkaniu przy opłatku i kawie życzeniami na Nowy rok podzielił się Dyrektor Szkoły a także ks. Józef Bagniewski. Wspólnemu kolędowaniu na gitarze akompaniował Dyrektor Zespołu Szkół w Barcinie Wiesław Pawlicki i pan Stanisław Szymański na skrzypcach. Do Siego Roku!