Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW

SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
(od 1.09.2020)

Sprawy uczniowskie załatwiane są w sekretariacie szkoły w godzinach od 10,00 do 12,00 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym
(510266275), lub za pośrednictwem Pani Woźnej (dyżurka, główne wejście).

Kontakt Rodziców z Wychowawcami możliwy poprzez dziennik, e-mail lub telefoniczny na numer podany przez Wychowawcę.