Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Rekrutacja

OSTATECZNA LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY PIERWSZEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W KĘPICACH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

LISTA KANDYTATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.PPOR. TADEUSZA BIELAKA W KĘPICACH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023, WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: