Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Przyjaciele zwierząt

Z inicjatywy pani Aleksandry Ziętalak, nauczycielki biologii, klasa VC przystąpiła do projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział Słupsk, współfinansowanego ze środków Powiatu Słupskiego. Pierwsze spotkanie odbyło się 8 października. Poruszono na nim zagadnienia dotyczące sposobu rozróżniania ptaków, ich zwyczajów, środowiska naturalnego w jakim występują, nawyków żywieniowych, jak można je chronić i pomóc im w trudnych dla nich warunkach. Zostały omówione gatunki ptaków, które żyją w pobliżu naszych zabudowań oraz gatunki ptaków dziko żyjących występujących na terenie naszego powiatu. W ramach spotkań planowane są również zajęcia terenowe (jeżeli tylko warunki pogodowe na to pozwolą), podczas których uczniowie sami będą mogli zaobserwować jakie ptaki żyją w ich pobliżu. W ramach projektu dzieci mogą wziąć udział w konkursie dotyczącym stworzenia karmnika dla ptaków.