Język polski
Historia i społeczeństwo
Matematyka
Język angielski
Przyroda
Plastyka
Edukacja wczesnoszkolna
Język angielski klas I-III
Język niemiecki klas I-III