Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Program edukacji czytelniczej dla klasy IIa w ramach Projektu „Książki naszych marzeń” w Zespole Szkół w Kępicach

1. Cele:
a) zachęcanie dzieci do czytelnictwa
b) zapoznanie z literaturą polskich autorów ( do wyboru przez uczniów i przez osoby czytające oraz zakupionych do biblioteki w ramach Projektu, otwarcie Roku Sienkiewiczowskiego)
c) zapraszanie do biblioteki szkolnej nauczycieli, pracowników obsługi, uczniów innych klas, rodziców, znanych osób ze środowiska Kępic w celu prezentacji wybranych utworów
d) zorganizowanie Dnia Patrona Szkoły poświęconego Jego Matce poprzez czytanie wspomnień o losach wdów katyńskich

2. Czas realizacji: raz w tygodniu- od 9 grudnia 2015 roku do 10 lutego 2016 roku.

3. Osoby realizujące program:
a)Helena Wudarowicz- wychowawczyni klasy IIa
b) Grzegorz Chwieduk- bibliotekarz
c)Bogusława Pawlicka- opracowanie plastyczne
d) Andrzej Taukin- organizator projektu

4. Miejsce realizacji programu: biblioteka szkolna, sala Ucznia Roku, czytelnia, hol szkolny i sala nr 17

5. Techniki programu: głośne czytanie tekstów literatury, rozmowa z dziećmi o treści przeczytanych utworów, quizy, zagadki, prezentacja książek autorów poprzez wystawy, opis portretów autorów, prezentacja rekwizytów

6. Sposób realizacji:
W ramach projektu „Książki naszych marzeń” odbędą się w bibliotece szkolnej 45-minutowe spotkania uczniów klasy IIa pod opieką wychowawczyni Heleny Wudarowicz, a także Pana Dyrektora Andrzeja Taukina oraz bibliotekarzy Grzegorza Chwieduka i Bogusławy Pawlickiej.
W odświętnej scenerii, przy zapalonych świecach uczniowie będą mogli wysłuchać czytanych głośno utworów polskich. Odbędą się rozmowy dotyczącą treści utworów będzie czas na refleksje i opinie uczniów a także osób czytających. Obowiązkowo drugoklasiści przygotowani przez wychowawczynię również będą czytali wybrane przez siebie fragmenty. Oprócz portretów autorów na specjalnej wystawie prezentowane będą także ich książki, a także wszystkie nowości książkowe zakupione w ramach projektu „Książki naszych marzeń”.
Spotkanie zakończy się quizem, konkursem.
Sprawozdanie z realizacji Programu:
1) 9.12.2015 r. godz. 10.50, Andrzej Taukin- „Pieśń o domu”, Grzegorz Chwieduk- „Warszawa”, Milena Krumplewska, Dominik Justka, Martyna Kamowska, Konrad Szewczyk-„Nasz domek kochany” Marii Konopnickiej z tomiku „A czy wiesz, dziecino miła…”

3736 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 15.12.2015 r. godz.10.50, Julita Łuczak- „Jak szła Wisła do morza”, Helena Wudarowicz „O co się modlić”, Milena Krumplewska „Poszłabym ja”, Konrad Szewczyk „Stary zegar od pradziadka”, Lena Burdyl „Dziadek przyjdzie” – wiersze Marii Konopnickiej z tomiku „A czy wiesz. dziecino miła…”
3) 21.12.2015 r. godz. 11.50, Katarzyna Urbańczyk (rodzic)- „W szopce” Michała Zaremby, Alicja Urbańczyk – „Przy choince” Michała Zaremby, Alan Janik – „Leciał nad Tatrami”, Milena Krumplewska i Julia Barczak opowiadanie „Talerz dla nieznajomego” Ernesta Brylla.
4) 12.01.2016 r, godz. 8.55. 2016 rok został ogłoszony Rokiem Sienkiewicza. Czytanie noweli „Janko Muzykant” przez uczniów klasy IIa: Konrada Szewczyka, Milenę Krumplewską, Macieja Wybacza, Martynę Kamowską a także uczniów klasy Va: Elenę Cichy, Magdę Dworakowską, Rutę Ginter, Marlenę Tkaczuk i Olę Frąckiewicz.

39 40

 

 

 

 

 

 

 

5)19.01.2016 r. Spotkanie z poetkami ze Słupska p. Anną Boguszewską i p. Małgorzatą Ortmann. Uczniowie klasy IIa Bartłomiej Martyna i Krystian Maciejewski przeczytali wiersze A. Boguszewskiej „Ptaki zimą”, „Babcia o wszystko dba”. Krzysztof Wolański przeczytał wiersz „Jeszcze tak niedawno” M. Ortmann a Paweł Szewczyk „Wielki człowiek”M.Ortmann. Anna Boguszewska przeczytała osobiście swój najnowszy wiersz „Chcę być bramkarzem”.

41 42 43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) 25.01.2016 roku, godz. 10.50-11.35.Uczniowie klasy IIa przeczytali fragmenty fragment wspomnień z książki „Pisane miłością. Losy wdów katyńskich”- Lena Burdyl, Wiktor Czapla, Maciej Wybacz, Milena Krumplewska”. Z tej samej książki fragment „Zesłanie 13 kwietnia 1940 „ przeczytała p. Urszula Borsuk, p. Katarzyna Pilawka „Semipałatyńsk, gdzie dojechali”, p. Beata Łaszcz wspomnienia Antoniny Chomicz, której wujek był podporucznikiem WP , jeńcem Kozielska, zamordowanym w Katyniu. Pan dyrektor Andrzej Taukin przeczytał z książki „Kwiaty na stepie” Barbary Piotrowskiej-Dubik wspomnienia „Minęło 6 lat. Koniec wojny 9 maja 1945 roku”.
Spotkanie w ramach „70 lat Jubileuszu szkoły 1946-2016”.

46 45 44 47