Uchwała Nr 2/2006/07 z dn. 26.09.2006 r.
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Kępicach

W szkole obowiązują nowe rozkłady przerw i lekcji:

Lekcja Przerwa Przerwa w min.
1 lekcja: od 8.00 do 8.45 1 przerwa: od 8.45 do 8.55 10 min.
2 lekcja: od 8.55 do 9.40 2 przerwa: od 9.40 do 9.50 10 min.
3 lekcja: od 9.50 do 10.35 3 przerwa: od 10.35 do 10.50 15 min.
4 lekcja: od 10.50 do 11.35 4 przerwa: od 11.35 do 11.45 10 min.
5 lekcja: od 11.45 do 12.30 5 przerwa: od 12.30 do 12.40 10 min.
6 lekcja: od 12.40 do 13.25 6 przerwa: od 13.25 do 13.40 15 min.
7 lekcja: od 13.40 do 14.25 7 przerwa: od 14.25 do 14.35 10 min.
8 lekcja: od 14.35 do 15.20