Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Kępicach
Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola