Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Kalendarz roku szkolnego

Dni wolne zgodnie z kalendarzem r. szk. 2022/23

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

23 grudnia 2022 – 1 stycznia 2023: zimowa przerwa świąteczna;

6 stycznia 2023: święto Trzech Króli (Objawienia Pańskiego);

16 stycznia 2023 – 29 stycznia 2023: ferie zimowe;

6-11 kwietnia 2023: wiosenna przerwa świąteczna;

1-2 maja 2023: majówka;

8 czerwca 2023: Boże Ciało;

24 czerwca – 31 sierpnia 2023: wakacje.

Dodatkowe dni wolne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami):

  • 31 października 2022
  • 2 maja 2023
  • 4 maja 2023
  • 5 maja 2023
  • 23 maja 2023 r. – język polski
  • 24 maja 2023 r. – matematyka
  • 25 maja 2023 r. – język obcy
  • 9 czerwca 2023 (piątek)

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

w Zespole Szkół w Kępicach

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2021r.

Zimowa przerwa świąteczna23 grudnia 2021 – 31.12.2021r

Ferie zimowe: od 14 –  do 27 lutego 2022r.

Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19 kwietnia 2022r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych  – 24 czerwca 2022r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.

1. 15 października 2021

2. 12 listopada 2021

3. 7 stycznia 2022

4. 2 maja 2022

5. 24 maja 2022 r. – egzamin kl.8 – język polski

6. 25 maja 2022 r. – egzamin kl.8 – matematyka

7. 26 maja 2022 r. – egzamin kl.8 – język obcy

8. 17 czerwca 2022