Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Plan dnia

                                                          Ramowy rozkład dnia

6:30 – 8:00

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze, zabawy dowolne- stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Rozmowy i zajęcia indywidualne w ramach potrzeb dziecka. Działania wspomagające rozwój dziecka- praca indywidualna. Prowadzenie obserwacji.

8:00 – 8:30

Zabawy integrujące grupę.  Poranne ćwiczenia gimnastyczne lub zabawa ruchowa. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, wyrabianie nawyków i czynności higienicznych oraz samoobsługowych u dzieci. Słuchanie bajek, opowiadań , poezji.

8:30 – 9:00

Śniadanie

9:00 – 10:00

Sytuacje edukacyjno-wychowawcze organizowane przez nauczyciela z całą grupą, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, różnorodne propozycje zajęć i zabaw rozwijających twórczą aktywność dzieci.

10:00 – 11.30

Spacery, zabawy swobodne na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, wycieczki. Przygotowanie do obiadu. Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych  związanych z samoobsługą dziecka.

11:30 – 12:00

Obiad – II danie

12:15 – 14:00

Czas relaksu – grupy najmłodsze leżakowanie, pozostałe grupy słuchanie bajek, muzyki, zabawy relaksacyjne, wyciszenie. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych piosenek i wierszy. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej oraz praca indywidualna wspierająca rozwój dziecka – praca kompensacyjna. Dowolne zabawy w sali.

14:00 – 14:30

Zupa

14:30 – 16:30

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb, zabawy ogólnorozwojowe, zabawy dowolne według pomysłu dzieci. Różnego rodzaju zajęcia dodatkowe według potrzeb i zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci do domu.