1. Baniuszewicz Ewa – wychowanie przedszkolne
 2. Bartosik Małgorzata – wychowanie fizyczne, zajęcia techniczne
 3. Budzyńska Magdalena – matematyka, zajęcia komputerowe, informatyka, zajęcia rewalidacyjne
 4. Burglin Czesław – religia, wychowanie fizyczne
 5. Burglin Leokadia – religia
 6. Chwieduk Grzegorz – biblioteka
 7. Chwieduk Dorota – wychowanie przedszkolne
 8. Furman Janina – edukacja wczesnoszkolna, plastyka
 9. Jakubowska Anna – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
 10. Kabulska Katarzyna – matematyka, zajęcia komputerowe, informatyka
 11. Klepin-Lis Anna – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne
 12. Kłobuch Agnieszka – język angielski
 13. Łuczak Julita – edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki, język angielski
 14. Łyszyk Krystyna – edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
 15. Markowska Dorota – przyroda, pedagog
 16. Orenczak Anna – wychowanie przedszkolne
 17. Osmólska Anna – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne
 18. Pędzich Sylwia – wychowanie przedszkolne
 19. Piątkowska Teresa – Kierownik d/s wychowania przedszkolnego, wychowanie do życia w rodzinie
 20. Plutowski Jacek – dyrektor szkoły
 21. Sahajdak Jadwiga – biblioteka
 22. Sulima Bożena – język polski
 23. Szwedkowicz Aniceta – logopeda
 24. Szymański Stanisław – muzyka, opiekun na świetlicy szkolnej
 25. Trąbińska Dorota – historia
 26. Wudarowicz Helena – edukacja wczesnoszkolna
 27. Żywicka Dagmara – wychowanie przedszkolne