mgr Barbara Ruszkiewicz

Barbara Ruszkiewicz
1991-1999 Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Kępicach,
od 1999 Kierownik d/s Edukacji Przedszkolnej w Szkole Podstawowej im. ppor.Tadeusza Bielaka w Kępicach

Od 23 sierpnia 1991r.do 1999r. funkcję Dyrektora placówki pełniła Pani Barbara Ruszkiewicz. Z uwagi na likwidację Samorządowego Przedszkola przez Radę Miejską w Kępicach w dniu 07 października 1999r., Przedszkole przeszło pod zarząd Szkoły Podstawowej im.ppor.Tadeusza Bielaka w Kępicach. Od tego też czasu stanowisko Kierownika ds. edukacji przedszkolnej powierzono Pani Barbarze Ruszkiewicz, która jest nauczycielem dyplomowanym i pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. W swojej pracy pedagogicznej otrzymała m.in. następujące nagrody: 1994 i 1999r.- nagroda Burmistrza, 1983-nagroda Gminnego Dyrektora Szkoły, 1996,1998,2003 i 2007r.-nagroda Dyrektora Szkoły. Współpracuje ona obecnie z pięcioma nauczycielkami: Teresą Piątkowską, Ewą Baniuszewicz, Dorotą Chwieduk, Dagmarą Żywicką i Sylwią Łysakowską.

Z końcem lat dziewięćdziesiątych władze miasta podjęły decyzję o zmianie nazwy oraz zarządzania oddziałem przedszkolnym, który jest od stycznia 1975r. zlokalizowany przy pl. Wolności 21 w Kępicach. Na przełomie roku 2007/2008 Przedszkole zastał remont generalny, który rozpoczął się dn. 1października, a zakończył w maju 2008r. Położono nową elewację wschodnią oraz zachodnią budynku, wymieniono m.in. glazurę, terakotę i okna. Od września 2008 r. dzieci nasze przebywają w pięknym, odnowionym budynku położonym na zielonych, bezpiecznych terenach miasteczka, w pobliżu lasu, z dala od tras komunikacyjnych i miejskiego zgiełku,co wpływa bardzo korzystnie na proces ich edukacji.

Na przestrzeni lat liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola ulegała nieznacznym zmianom, co miało też swój wpływ na liczbę grup w poszczególnych latach funkcjonowania placówki. Zmieniała się również liczba nauczycieli pracujących w Przedszkolu.

[singlepic id=1811 w= h= float=left]

[singlepic id=1796 w= h= float=left]

Ważne wydarzenia w przedszkolu:

  • W roku 1999 placówka przestała być Przedszkolem Samorządowym, a zarząd nad nią objęła Szkoła Podstawowa im. ppor. Tadeusza Bielaka w Kępicach.
  • W roku szkolnym 2002/2003 rozszerzona została oferta edukacyjna przedszkola o naukę języka angielskiego.
  • W dniu 3 kwietnia 2002 r.- wizyta Ks.Biskupa Pawła Cieślika
  • W roku szkolnym 2007/2008 w przedszkolu w przedszkolu został przeprowadzony kapitalny remont.