Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Lata 1964-1980

Pani Maria Anfolecka – kierownik Państwowego Przedszkola w Kępicach w latach (1961-1980)

Zuzanna Panka (Gazińska)

W roku 1961 przedszkole rozpoczęło swoją w składzie : kierownik przedszkola Maria Anfolecka , wychowawczynie – Janina Smolińska , Maria Górawska , Teodora Dziwik . Wówczas było to dwuoddziałowe przedszkole , czynne dziwięć godzin dziennie , w którym przebywało około 60 dzieci . Nabór dzieci w tym czasie był bardzo duży .Corocznie część podań o przyjęcie dzieci do przedszkola było odrzuconych ze względu na ograniczone warunki lokalowe. Brak środków finansowych uniemożliwił wyposażenie placówki w niezbędny sprzęt , zabawki oraz pomoce dydaktyczne . W tym miejscu chciałabym dodać , że większość pomocy nauczycielki wykonywały własnoręcznie. Środki pieniężne jakie posiadało przedszkole wystarczały na wyżywienie dzieci.

Rok szkolny 1974/1975 przynosi zmianę lokalizacji placówki .W styczniu 1975 przedszkole zostało przeniesione do nowo wybudowanego obiektu z siedzibą przy pl.21 w Kępicach.

Nowy budynek wybudowano specjalnie na potrzeby przedszkola. Ilość miejsc w przedszkolu zwiększyła się do 120 . Umożliwiono opiekę lekarską i pielęgniarską.

Ważne wydarzenia w przedszkolu:

  • W latach 60 – tych coraz większą popularnością cieszą się uroczystości przedszkolne. Przedszkolaki często występowały w programach artystycznych organizowanych z okazji różnych świąt. Odbywały się uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, bale karnawałowe.
  • Niezwykle uroczyście obchodzono w placówce święto takie jak 1 maja. W związku z uczestnictwem w pochodzie wszystkich przedszkolaków wykonywano kwiaty dla każdego dziecka.
  • W miesiącu czerwcu najstarsze dzieci wyjeżdżały na wycieczki nad morze lub ogrodu zoologicznego (Gdańsk – Oliwa ). Organizowano również wycieczki do Palmiarni w Poznaniu. Dzieci wyjeżdżały w odwiedziny do innych przedszkoli m.in. Barcina i Warcina.
  • Opracowała: Sylwia Łysakowska