Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Dyrekcja

Dyrektor

mgr Jacek Plutowski

Wicedyrektor

mgr Władysława Trusiak