Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Dokumenty

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KĘPICACH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.PPOR.TADEUSZA BIELAKA W KĘPICACH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:

KOMPUTERY DLA DZIECI Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR

OŚWIADCZENIA DO POBRANIA:

Wykaz podręczników do zakupienia przez rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego , a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. ppor. Tadeusza Bielaka w Kępicach w roku szkolnym 2021/2022.