Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Dokumenty

WEWNĘTRZNY REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID- 19 W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W KĘPICACH

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PPOR. TADEUSZA BIELAKA W KĘPICACH

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KĘPICACH