Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Dokumenty

PRZYSTAŃ WIEDZY – PÓŁKOLONIA

 GMINNY KONKURS LITERACKI  pod nazwą „NASZA TWÓRCZOŚĆ OSOBLIWA”

Koncepcja pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022

WEWNĘTRZNY REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID- 19 W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W KĘPICACH

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PPOR. TADEUSZA BIELAKA W KĘPICACH

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KĘPICACH