Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Dni Ekologiczne w Zespole Szkół w Kępicach

Dni Ekologiczne w Zespole Szkół w Kępicach w dniach 22.04-24.04.13 przebiegały według następującego harmonogramu:
Zadanie1.
Renowacja starego lub wykonanie nowego pudełka na baterie.
Z niepotrzebnego kartonu wykonać klasowe pudełko na zużyte baterie. Pudełko odpowiednio zabezpieczyć, można ozdobić tak, aby informowało każdego ucznia w klasie, że to właśnie do pudełka powinny trafić zużyte baterie od latarek, pilotów, aparatów, zabawek sterowanych oraz zegarków i kalkulatorów.
Baterie zbieramy i do pudełka wrzucamy!
Uwaga! Podczas zbierania baterii zachowaj szczególną ostrożność
Rozstrzygnięcie konkursu na największą ilość baterii- czerwiec 2013!
Zadanie2
Właściwie segregujemy śmieci!
Nie wszyscy wiedzą jak należy właœciwie segregować śmieci, co wrzucać, a czego nie wrzucać do pojemników na odpady. Tak więc przeprowadŸcie w klasie z pomocš wychowawcy lekcję segregacji odpadów. W tym celu musicie najpierw zgromadzić niektóre odpady tak, aby potem na lekcji wspólnie je posegregować. Wyniki waszej pracy zapiszcie na szarym papierze.
Zadanie3 –kl. I-III
Praca plastyczna – wykonanie plakatu pt. „Recykling- to nam się opłaca”- technika dowolna (indywidualna lub grupowa)
(wystawa prac w klasie lub na holu)
Zadanie3 – kl. IV – VI
Praca plastyczna – wykonanie plakatu pt. „Świadomy wie co zrobić z ZSEE”
(ZSEE – tak w skrócie oznaczamy zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny) -technika dowolna (indywidualna lub grupowa) (wystawa prac w klasie w postaci gazetki)
Klasy VI a, b – Praca multimedialna – Chętnych uczniów zapraszam do przygotowania krótkiej prezentacji pt. „Jak postępować ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym”.
Prace proszę przynosić na płytce podpisanej imieniem i nazwiskiem. Najlepsza praca zostanie umieszczona na stronie naszej szkoły i nagrodzona.

24 kwietnia 2013 – środa godz. 10.50
Apel podsumowujący nasze działania.
– Gościem na apelu będzie przedstawiciel Urzędu Miasta Kępice, p.Daria Jankowska.
– Nastąpi krótka powtórka właœciwej segregacji odpadów.
– Nauka piosenki pt.„Osobno papier, osobno szkło”
UWAGA! Wszystkie klasy proszę, aby na apel przygotowały i zabrały hasło propagujące segregację odpadów. W tym dniu przychodzimy w strojach koloru zielonego.
!!!! Najbardziej „zielona klasa” zostanie nagrodzona!!! Organizatorem i koordynatorem akcji była Dorota Markowska.