Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Diagnoza umiejętnoœci matematycznych uczniów klas V

Uczniowie klasy piątej przystąpili do ogólnopolskiego badania kompetencji matematycznych uczniów klasy V. Swoją formą i rodzajem użytych w nim zadań nawiązywało do sprawdzianu po szkole podstawowej, który w roku 2015 po raz pierwszy będzie oparty na wymaganiach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Dzieci zmierzyły się z 12 zadaniami zamkniętymi- niektóre były wielokrotnego wybory i trzema otwartymi.