Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

DBI- Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień ten obchodzony jest od 2004. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer. W tym roku do DBI przystąpiło 3860 szkół –w tym nasza szkoła, która została zgłoszona przez Panią Magdalenę Budzyńską. DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego Internetu. My obchodziliśmy go 8.02.20119r. W tym roku hasłem przewodnim akcji było „Działajmy Razem”. W związku z tym uczniowie klas VII podzieleni na zespoły przygotowały prezentacje multimedialne dotyczące cyberprzemocy, hej tu czy uzależnień od Internetu.  Przedstawiono je uczniom młodszych klas. Natomiast uczniowie klasy Vc oraz VII wykonali gazetki tematyczne w klasach i na holu. W klasach II zostały przeprowadzone lekcje dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu. Dziękujemy za zaangażowanie w akcję i zapraszamy do udziału w następnym roku.