Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

badania przesiewowe słuchu

W dniach od 15 do 16 marca, pani Urszula Stocka z Barcina, przeprowadziła badania przesiewowe słuchu u czterdzieściorga dzieci naszej szkoły. badania organizowane są przez Instytut Fizjologii i patologii Słuchu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących – Człowiek Człowiekowi w Warszawie i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wykryto zaburzenia słuchu u dziewięciorga dzieci. Wszyscy rodzice przebadanych dzieci otrzymają pisemną informację o wynikach badania.

Więcej informacji na stronach:www.sponin.org.pl i www.krus.gov.pl