Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Atomowi naukowcy

Nauka to nie tylko książka i zeszyt. O wiele więcej nauczymy się doświadczając czegoś na własnej skórze ?Mieliśmy dzisiaj okazję obejrzeć ciekawy pokaz w wykonaniu Pana Kamila Marca z Lublina Atomowi Naukowcy. Były to bardzo interesujące, chwilami groźne a nawet wybuchowe eksperymenty i doświadczenia z wykorzystaniem ciekłego azotu, perhydronu, ciśnienia atmosferycznego czy napięcia powierzchniowego. Niektórzy tak się wkręcili, że nawet dali położyć się na gwoździach???Uczniowie młodszych klas już pytają, kiedy w ich planach lekcji pojawi się fizyka i chemia? Sprawczynią całego zamieszania była pani Janina Furman???