Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

400 miast

400Jesienią 2008 roku pielęgniarka oraz lekarz pediatra na pisemną zgodę 39 rodziców klas piątych przeprowadzili badania, których celem było wczesne wykrywanie nadciśnienia tętniczego, zaburzeń lipidowych, cukrzycy i innych czynników ryzyka wystąpienia zawału serca i udaru mózgu. Dokonano pomiarów ciśnienia, wagi, wzrostu, wypełniano ankiety, odbywały się konkursy, pogadanki. Każdemu dziecku założono specjalną kartę zdrowotną, a wyniki będą analizowane przez Klinikę Akademii Medycznej w Gdańsku.