Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

30. Rocznica Wprowadzenia Stanu wojennego w Polsce

13 stycznia minęło 30 lat od bardzo smutnego wydarzenia we współczesnej historii Polski – od wprowadzenia przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego stanu wojennego. Były to czasy młodości naszych rodziców. Władza nie potrafiła znaleźć innego sposobu na ogromne dążenia Polaków do Wolności, jak tylko siłą tę Wolność ograniczając. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku przestały działać rozgłośnie radiowe i telewizyjne, wyłączono telefony, aresztowano najważniejszych działaczy związków zawodowych „Solidarność”, od godziny 22.00 do 6.00 obowiązywała godzina policyjna – nie wolno było w tym czasie przebywać w miejscach publicznych, ocenzurowano listy: otwierano prywatną pocztę, czytano tekst listu, wykreślano niewygodne słowa, przybijano pieczątkę „OCENZUROWANO” i taki „poprawiony” list dochodził do adresata albo też nie dochodził… – mocniejsze pisma rekwirowano. Jakiekolwiek publiczne wystąpienie przeciwko władzy, posiadanie zakazanych ulotek doraźne (natychmiastowe) sądy karały grzywną bądź więzieniem. Spadek produkcji żywności, odzieży, artykułów gospodarstwa domowego zmusił władze do wprowadzenia kartek na te produkty.

Polacy nie poddawali się narzuconym zasadom. Dochodziło do nielegalnych manifestacji, potajemnie słuchano zagranicznych rozgłośni radiowych, np. Wolnej Europy czy Radia „Ameryka”, powstawały drukowane w prywatnych domach publikacje. Milicja okrutnie rozprawiała się ze strajkującymi: ludzie byli pałowani, strzelano, padały ofiary. Najsłynniejszym morderstwem z tamtych czasów, jest zabójstwo Ks. Jerzego Popiełuszki. Jego pogrzeb stał się ogromną manifestacją. Warszawa tonęła w kwiatach i łzach. To wtedy powstała pieśń: „Nie zdejmę krzyża z mego serca..”. W ważnych miejscach Polski (Częstochowa, Plac Zwycięstwa w Warszawie) w ciągu dnia układano potężne krzyże z kwiatów, tutaj zbierali się ludzie na modlitwie, w nocy policyjne służby dokładnie je sprzątały. W Słupsku takim miejscem był „krwawiący krzyż” przy Kościele NMP.

Wiele pamiątek po tamtym wydarzeniu mogliśmy zobaczyć na zorganizowanej przez bibliotekarzy Zespołu Szkół Leśnych w Warcinie specjalnej wystawie. W ramach edukacji regionalnej wyjazd na tę wystawę dla uczniów klasy szóstej zorganizował Pan Andrzej Taukin, a zwiedzających oprowadzał Pan Tomasz Kabulski. Serdecznie dziękujemy. Wydarzenie to dzisiaj dzieli Polaków na tych, co uważają, że stan wojenny był wówczas wprowadzony niepotrzebnie i tych, którzy mówią, że powstrzymał Polaków przed bratobójczym rozlewem krwi. Wystawa ta uczy nas na pewno jednego – w przyszłości winniśmy tak żyć, tak ze sobą rozmawiać, jeśli kłócić się to po przyjacielsku, na takie rządy głosować, aby taka historia nigdy nie powtórzyła się! To bardzo trudne zadanie!