Aktualności

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych
16.01.2021

Organizacja zajęć w szkole

  1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  2. Uczniowie
Procedury bezpieczeństwa w szkole od 18.01.2021r.
12.01.2021

ZAŁĄCZNIK  DO ZARZĄDZENIA DYREKTORA ZS W KĘPICACH NR 12 /2020 Z DNIA 28 SIERPNIA 2020

WEWNĘTRZNY REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁYSZCZEGÓŁOWA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH…

BEZPIECZNE FERIE
19.12.2020

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji dotyczącej bezpieczeństwa w czasie ferii.

Z pozdrowieniami dla wszystkich uczniów i rodziców

Psycholog i pedagog Zespołu Szkół w Kępicach

https://www.canva.com/design/DAEQnKMoOUg/VoVvh3Iys6xh3Xt1i8_daQ/view?utm_content=DAEQnKMoOUg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink…
ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA
15.12.2020

W związku z decyzją Organu Prowadzącego o zawieszeniu działalności przedszkola informuję, że przysługuje Państwu zasiłek opiekuńczy na dziecko do lat 8 w związku z pandemią Covid -19.

Zajęcia w przedszkolu …